kolbehma
12 مرداد 1401 - 09:45

حال و هوای متفاوت عزاداری در روستاهای عشایرنشین

در این فیلم حال و هوای متفاوت عزاداری ماه محرم در روستاهای اطراف اردبیل توسط عشایر را مشاهده می‌نمایید.

دریافت

22 MB

دریافت

22 MB

دریافت

22 MB22 MB

منبع: مهر
شناسه خبر: 524546