kolbehma
17 مرداد 1401 - 07:44

اسلام منهای ایمان به صف آرایی مقابل امام حسین (ع) می انجامد

یک استاد دانشگاه می‌گوید آنان که طرفدار اسلامی منهای ایمان‌اند، باید بدانند که اگر در زمان عاشورای سال ۶۱ هجری بودند به احتمال قریب به یقین در صف ابن‌زیاد و عمر سعد و شمر بودند. بخشعلی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اگرچه ایمان در دید قرآن کریم از اسلام جدا نیست، اما آدمیان می‌توانند میان این دو فاصله ایجاد کنند و مردم را در دو جناح طرفداران اسلام و ایمان اسلامی قرار دهند. خبرنگار مهروی افزود: در عاشورا این اتفاق افتاد و طرفداران اسلام برای کسب دنیا با نام اسلام به الگوهای تام و تمام ایمان اسلامی حمله‌ور شدند و همه آنان را به جرم ایمانشان یا به مسلخ بردند یا به اسارت. آنان که طرفدار اسلامی منهای ایمان‌اند، باید بدانند که اگر در زمان عاشورای سال ۶۱ هجری بودند به احتمال قریب به یقین در صف ابن‌زیاد و عمر سعد و شمر بودند و پیش از آنکه به محک بلا آزموده شوند باید تکلیف خود را روشن کنند و به صف ایمان اسلامی بپیوندند و این اندازه در طبل اسلام منهای ایمان نکوبند و با استناد به اسلام جوانان این کشور را از پیوستن به صف ایمان اسلامی باز ندارند و لختی در کار خویش درنگ کنند که در نبرد میان اسلام اموی و ایمان حسینی، حسین پیروز شد و جاودان گشت و با نگاه به تاریخ بدانند که غل و زنجیر نه کسی را از ایمانش بازداشته و نه اسلام ظاهری و اموی را ماندگار کرده است. این‌استاد دانشگاه گفت: بدانیم که دشمنان حسین ملبس به لباس اسلام بودند اما با تمام توان به هدم و حذف الگوهای ایمان اسلامی اهتمام ورزیدند و به رغم پیروزی ظاهری‌شان نتوانستند حتی از دنیای خود نیز صیانت کنند و از لذایذ آن بهره‌مند گردند. پس به تأسی از اباعبدالله جوان امروز را به ایمان اسلامی و اخلاق انسانی دعوت و گفتگو را بر خشونت ناپسند ترجیح دهیم و بدانیم که نوجوان و جوان امروزی با گفتگو ایمان اسلامی را درک می‌کند و بسان یاران اباعبدالله به غایت از اسلام اموی خشن بیزارند که همه این عزیزان فرزندان دوست‌داشتنی ما هستند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 548255