kolbehma
10 مرداد 1401 - 17:20

تعزیه «شهادت طفلان مسلم»؛ آینه حق‌طلبی دو نوجوان حسینی

تهران- ایرنا- تعزیه «شهادت طفلان مسلم» به عنوان فرزندان مسل‌بن‌عقیل -پسر عمومی امام حسین(ع)- نه تنها بازتاب آینه‌گون حق‌طلبی یاران اباعبدالله در تجلی مکتب حسینی است، شقاوت لشکر یزیدیان و سرنوشت محتوم آنها در خلق بزرگترین تراژدی جهان بشریت را به تصویر می‌کشد. به گزارش خبرنگار تئاتر ایرنا؛ تعزیه با ماه محرم دو یار جدانشدنی از یکدیگر در سیر تطور و تحول تاریخ رخدادهای آیینی و مذهبی ایرانیان بوده ‌است. به‌ویژه از عهد صفویه و رسمی شدن مذهب تشیع به‌عنوان مذهب رسمی کشور؛ شکل و شیوه اجرای تعزیت و سوگواری بر سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران باوفایش در دشت کربلا در راستای زنده نگه‌داشتن و پاسداشت نهضت و مکتب حسینی و تبلور و تجلی مفاهیمی چون عشق، ایثار، فداکاری، نوع‌دوستی، صلح، خانواده‌مداری، ایمان و نظایری از این دست را به شکلی تام و تمام در اجرای شبیه‌خوانان و تعزیه‌سرایان کشور شاهد بوده‌ایم. بر همین اساس در دهه نخست ماه محرم بر آن شدیم تا به فراخور این ایام؛ نقب و نظر و روایتی بر مهم‌ترین تعزیه‌های این دهه که در این ایام پیشاروی مخاطبان قرار می‌گیرد و فصل مهمی از همراهی و همدلی آن‌ها با ائمه اطهار(ع) به‌ویژه سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) را با خود به‌همراه دارد، را با شما در میان بگذاریم. در دومین گزارش از سلسله گزارش‌های معرفی درخشان‌ترین تعزیه‌های دهه نخست ماه محرم به سراغ تعزیه شهادت طفلان مسلم می‌رویم. شهادت طفلان مسلمتعزیه طفلان مسلم تعزیه طفلان مسلمتعزیه طفلان مسلمهنوز هم حرم و بقعه طفلان مسلم در شهر مسیب عراق پذیرای زائران زیادی از شیعیان و محبان اهل بیت است هنوز هم حرم و بقعه طفلان مسلم در شهر مسیب عراق پذیرای زائران زیادی از شیعیان و محبان اهل بیت استهنوز هم حرم و بقعه طفلان مسلم در شهر مسیب عراق پذیرای زائران زیادی از شیعیان و محبان اهل بیت استتعزیه طفلان مسلم از تعزیه‌های دهه اول ماه محرم است. موضوع این تعزیه که معمولا در روز سوم اجرا می‌شود، شهادت دو پسربچه مسلم بن عقیل‌ (پسر عمومی امام حسین(ع)) است که از مدینه با پدر به کوفه آمدند و اسیر شدند. در این تعزیه ماجرای اسارت و شهادت فرزندان مسلم و عاقبت قاتل آنها بازگو می‌شود. تعزیه طفلان مسلم از تعزیه‌های دهه اول ماه محرم است. موضوع این تعزیه که معمولا در روز سوم اجرا می‌شود، شهادت دو پسربچه مسلم بن عقیل‌ (پسر عمومی امام حسین(ع)) است که از مدینه با پدر به کوفه آمدند و اسیر شدند. در این تعزیه ماجرای اسارت و شهادت فرزندان مسلم و عاقبت قاتل آنها بازگو می‌شود.هنوز هم حرم و بقعه طفلان مسلم در شهر مسیب عراق پذیرای زائران زیادی از شیعیان و محبان اهل بیت است. مسیبشرح تعزیه؛ شروع تعزیه شرح تعزیه؛ شروع تعزیهشرح تعزیه؛ شروع تعزیهدر تعزیه حضرت مسلم(ع)، وی طفلان را به شریح قاضی می‌سپارد، تعزیه طفلان مسلم از حضور طفلان در خانه شریح آغاز می‌شود که وی به علت ترس از عبیدالله بن زیاد طفلان را در مسیری رها می‌کند. طفلان در بین راه با چوپانی که از دوستداران اهل بیت است برخورد می‌کنند، چوپان از آنان پذیرایی کرده و شخصی به نام غلام بر چوپان حمله کرده و پس از دستگیری طفلان آنان را به دار الاماره می‌برد. حضرت مسلمشریح قاضیعبیدالله بن زیادغلامطفلان در زندان طفلان در زندانطفلان در زندانپس از دستگیری آنان، ابن زیاد زندان‌بانش مشکور را به حضور طلبیده و طفلان را به وی تحویل می‌دهد، مشکور که از دوستداران اهل بیت است پس از اطلاع از اسم و رسم طفلان آنان را در بین راه کوفه و مدینه می‌برد تا شاید کاروانی پیداشود و آنان را تا مدینه همرامی کند. این کار برای مشکور گران تمام شده و ابن زیاد دستور قتل وی را صادر می‌کند. ابن زیادمشکوردر خانه حارث در خانه حارثدر خانه حارثحارث یکی از دشمنان اهل بیت به خیال گرفتن انعام در کوی و برزن به دنبال طفلان مسلم می‌رود تا جایی که اسب خود او در این راه هلاک می‌شود حارث یکی از دشمنان اهل بیت به خیال گرفتن انعام در کوی و برزن به دنبال طفلان مسلم می‌رود تا جایی که اسب خود او در این راه هلاک می‌شودحارث یکی از دشمنان اهل بیت به خیال گرفتن انعام در کوی و برزن به دنبال طفلان مسلم می‌رود تا جایی که اسب خود او در این راه هلاک می‌شودابن زیاد ماموران خود را به دنبال کودکان حضرت مسلم(ع) می‌فرستد و برای یابنده جایزه و انعام تعیین می‌کند، حارث یکی از دشمنان اهل بیت به خیال گرفتن انعام در کوی و برزن به دنبال کودکان می‌رود تا جایی که اسب خود او در این راه هلاک می‌شود. از طرفی طفلان در کنار رود آبی خستگی می‌گیرند که کنیزی آنان را پیش بانوی خود می‌برد، بانو که همان زن حارث و از محبان اهل بیت است آنان را به خانه برده و به گرمی از آنان پذیرایی می‌کند. حارثسپس آنها را به اتاقی برده و لوازم استراحت را برای‌شان فراهم می‌کند. از طرفی حارث که به دنبال طفلان است خسته و کوفته با زین اسبش که به دوش دارد به خانه می‌آید. شهادت شهادتشهادتیکی از طفلان شروع به گریه و زاری می‌کند و اشعاری می‌خواند، برادرش بیدار شده و ماجرا را می‌پرسد، طفل جواب می‌دهد هم اینک پدرم را در خواب دیدم که خبر از شهادت زودهنگام ما می‌داد، برادرش نیز می‌گوید من هم همین خواب را دیده‌ام هر دو کودک شروع به گریه و شعر خوانی می‌کنند. حارث بیدار شده و ماجرا را از همسر و کنیزش می‌پرسد، آنان وی را آرام کرده ولی او که مشکوک شده چراغ بر دست از اتاق‌های مختلف سرکشی می‌کند. نهایت به طفلان دسترسی پیدا کرده و آنان را با تازیانه می‌زند تا نام و نشان خود را بیان کنند. وقتی آنان را می‌شناسد تصمیم به قتل آنان می‌گیرد. اصرار و التماس‌های زیاد زن و کنیز مانع تصمیمش نمی‌شود. کودکان درخواست می‌کنند که آنان را به میدان برده فروشی برده و بفروشد، حارث امتناع می‌کند، کودکان باز درخواست می‌کنند تا آنان را زنده نزد ابن زیاد ببرد ولی باز حارث قبول نمی‌کند. آنان تقاضای سومی را مطرح می‌کنند و آن اینکه دو رکعت نماز بخوانند. حارث اجازه می‌دهدکودکان درخواست می‌کنند که آنان را به میدان برده فروشی برده و بفروشد، حارث امتناع می‌کند، کودکان باز درخواست می‌کنند تا آنان را زنده نزد ابن زیاد ببرد ولی باز حارث قبول نمی‌کند. آنان تقاضای سومی را مطرح می‌کنند و آن اینکه دو رکعت نماز بخوانند. حارث اجازه می‌دهد آنان در قنوت نماز اشعاری درباره یتیمی می‌خوانند، سپس هر کدام تقاضا می‌کنند اول کشته شوند چون طاقت داغ برادر را ندارند. لذا مکرر به دست و پای حارث افتاده و مانع کشتن دیگری می‌شوند. حارث یکی از آنان را با طناب بسته و دیگری را به شهادت رسانده، سپس به دنبال اولی رفته و او را نیز به شهادت می‌رساند. عاقبت حارث عاقبت حارثعاقبت حارثحارث با سر بریده طفلان به نزد ابن زیاد می‌رود. بر خلاف تصور حارث؛ ابن زیاد وقتی سرها را می‌بیند برآشفته می‌شود و از بی‌رحمی حارث تعجب می‌کند در این هنگام از حاضران می‌خواهد تا حارث را به محل شهادت طفلان برده و همانجا به قتل رساند. حارث با سر بریده طفلان به نزد ابن زیاد می‌رود. بر خلاف تصور حارث؛ ابن زیاد وقتی سرها را می‌بیند برآشفته می‌شود و از بی‌رحمی حارث تعجب می‌کند در این هنگام از حاضران می‌خواهد تا حارث را به محل شهادت طفلان برده و همانجا به قتل رساند.شخصی به نام مقاتل این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و حارث را در همانجا به قتل می‌رساند. شخصیت‌ها شخصیت‌هاشخصیت‌هاموافق خوان موافق خوانموافق خوانمحمد یکی از طفلان محمدابراهیم یکی از طفلان ابراهیمحضرت مسلم(ع) (به صورت روح و در خواب طفلان می‌آید) حضرت مسلم(ع)چوپان: از محبان اهل بیت که از طفلان برای مدت کوتاهی نگه‌داری می‌کند. چوپانزن حارث زن حارثکنیز حارث کنیز حارثمشکور زندان‌بان: پس از شناختن طفلان آنان را رها می‌کند. مشکور زندان‌بانمخالف خوان مخالف خوانمخالف خوانابن زیاد: حاکم کوفه از طرف یزید ابن زیادغلام: شخصی که طفلان را از چوپان به زور می‌گیرد. غلامحارث: قاتل طفلان حارثمقاتل: قاتل حارث مقاتلشریح قاضی: شخصی که حضرت مسلم قبل از شهادت طفلان را به وی سپرده ولی وی از ترس ابن زیاد طفلان را در کوی برزن رها می‌کند. شریح قاضینمونه‌ای از اشعار/ زمزمه طفلان هنگام دیدن حارث نمونه‌ای از اشعار/ زمزمه طفلان هنگام دیدن حارثنمونه‌ای از اشعار/ زمزمه طفلان هنگام دیدن حارثمحمد: این برادر جان ببین بر آن جوان محمدابراهیم: من نظاره کردم‌ای آرام جان ابراهیممحمد: آستین بهر چه بالا می‌زند محمدابراهیم: بهر قتل ما تقلا می‌کند ابراهیممحمد:شمع بهر چه روشن می‌کند محمدابراهیم:جست وجوی آه وشیون می‌کند ابراهیممحمد: می‌کند شمشیر از بهر چه تیز محمدابراهیم:گوئیا دارد به عزم ستیز ابراهیممحمد:گو چه باید کرد با این بی‌حیا محمدابراهیم:بسپر اکنون خویشتن از بر خدا ابراهیم
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 513248